Derfor handler ikke-finansiell rapportering om mye mer enn bare papirarbeid og skjemaer

Tradisjonelt har selskaper hovedsakelig rapportert finansielle nøkkeltall til både myndigheter, eiere og andre interessenter. I nyere tid har imidlertid de aller fleste store og små organisasjoner måttet tilpasse seg en virkelighet der også ikke-finansiell rapportering spiller en sentral rolle når man skal tegne et bilde av hva som egentlig skjer med driften. Det såkalte direktivet om ikke finansiell rapportering, som ofte omtales som NFRD, erstattes nå med et nytt EU-direktiv: CSRD.

Viktige nøkkeltall for alle virksomheter

Det nye EU-direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, dreier seg om det samme temaet som NFRD, nemlig bærekraftrapportering. På sikt er målet at denne type rapportering skal være likestilt med den klassiske finansielle rapporteringen.

Drift med fokus på bærekraft er helt avgjørende i møte med en virkelighet preget av klimaendringer og omfattende utslipp. Selv om noen fortsatt tenker at omstilling til mer bærekraftig virksomhet er en kostnadsdriver, er det viktig å akseptere at det er en helt nødvendig prosess.

Ved å måle hvilken effekt ulike tiltak har på flere ulike parametere innenfor bærekraft, blir det enklere for virksomheten å identifisere hvilke grep som faktisk har en effekt. Gjennomsiktig rapportering kan helt enkelt være et konkurransefortrinn.

Mer omfattende krav fra myndigheter og andre

Det nye direktivet stiller strengere krav til hvem som må utarbeide bærekraftrapportering. Samtidig er det også viktig å huske på at krav om rapportering også kan få ringvirkninger til for eksempel underleverandører, noe som fører til at praktisk talt alle må ha et forhold til korrekt rapportering av ulike aspekter ved bærekraft.

Myndighetene vil stille krav om riktig rapportering til virksomheter som er omfattet av direktivets og lovgivningens definisjoner. I tillegg vil da noen bedrifter også få indirekte krav fra sine partnere om tilsvarende rapportering. Til slutt er det også viktig å huske på at mange sluttkunder vil ha et ønske om å lære mer om virksomheters bærekraftarbeid før kjøp.